Witamy!

Strona www.karmienie-piersia.win.pl powstała w celu informowania personelu medycznego o zasadach fizjologii laktacji i karmienia piersią, postępowaniu w szczególnych sytuacjach klinicznych oraz o ciekawym piśmiennictwie polskim i światowym. Zamiarem autora było przede wszystkim ułatwienie lekarzom, pielęgniarkom, położnym, konsultantom laktacyjnym i studentom dostępu do informacji w języku polskim na temat laktacji i karmienia piersią poprzez podanie piśmiennictwa. Niestety, strona nie będzie już rozbudowywana, ponieważ skończyły się jej możliwości techniczne, zwłaszcza w zakresie zamieszczania grafiki. W miarę możliwości będzie tylko uzupełniane nowe polskie piśmiennictwo medyczne dotyczące karmienia piersią.

Szanowne matki karmiące najłatwiej znajdą potrzebną informację i ewentualną bezpośrednią pomoc wchodząc na jedną z poniżej wymienionych stron internetowych: 

  www.laktacja.pl i klikając "Szukaj pomocy".

  - mlekomamy.pl

Na obu tych stronach są podane dane kontaktowe poradni laktacyjnych i  doradców laktacyjnych.

 

Strona www.karmienie-piersia-win.pl umożliwia Internautom konsultacje i zadawanie pytań. W przypadkach wymagających konsultacji lekarza proszę przesłać opis problemu na adres info@karmienie-piersia-win.pl, a autor strony postara się jak najszybciej odpowiedzieć.

 

 

17-letnia Żydówka karmiąca dziecko na ulicy w Lublinie

Sierpień 1940 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-20

© karmienie-piersia.win.pl; tel. (061) 8212487; e- mail: info@karmienie-piersia.win.pl